Vuokrausehdot

YLEISET VESIJETIN VUOKRAUSEHDOT
Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla Tampereenjettivuokraus.fi ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

1. VESIJETIN KÄYTTÖ
a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia. HUOM! Nopeusrajoitus kapeikoissa ja satama-alueilla on 9 km/h, myös tarpeeton aallonmuodostus kyseisillä alueilla on kielletty.
b) Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vesijetin käsittelystä.
c) Vesijetin jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.
d) Vesijetti luovutetaan asiakkaalle varusteluettelon mukaisin varustein ja polttoainesäiliö täytettynä. Vuokraamon luovuttaessa vesijetin vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa laitteen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli vuokraaja laiminlyö tarkistuksen tai tarkistuksen suoritettuaan laiminlyö ilmoittaa vauriosta vuokraamolle, oletetaan vaurion syntyneen vuokra-aikana.

2. VASTUU VESIJETIN JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
2.1 Vuokraajan perusomavastuu
Omavastuu vahinkotapauksissa on max. 800 €.
a) Korvaamaan vesijetille ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
b) Korvaamaan vesijetistä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.
2.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, veneen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.
2.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

3. VAKUUTUKSET
Vakuutus ei kata törmäyshenkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.

4. VUOKRAN MAKSU
Vuokrahinnat sisältävät oikeuden käyttää vesijettiä ja varusteluettelon mukaiset sekä vakuutuksen.
Vuokra maksetaan etukäteen ennen kaluston luovutusta

5. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet vesijetin käytöstä. Vesijetin luovutus vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokraus-ajan puitteissa.

6. POLTTOAINE
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Vesijetin voi palauttaa tankattuna tai jos tankkaus on tekemättä, tankkauksesta veloitamme 3,0 €/l.
KÄYTÄ 98E BENSIINIÄ POLTTOAINEENA

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle vesijetissä ilmenneestä virheestä tai vesijettiä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä.
b) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

8. VESIJETIN PALAUTTAMINEN
a) Vesijetti on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautus tapahtuu sovittuna ajankohtana.
b) Jos asiakas palauttaa vesijetin ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.
c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta kaikki laiminlyönnistä vuokraamolle aiheutuneet kulut.

9. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
a) Vuokraamolla on oikeus ennakolta tai vuokra-ajan kuluessa tai tilausaikana purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään vesijettiä asianmukaisesti. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
b) Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vesijetti ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä johtuen (force majeure). Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
c) Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokraajasta riippumattoman ylivoimaisen johdosta (force majeure), vaatia tämän sopimuksen purkamista.

10. VESIJETIN VIEMINEN PURJEHDUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Veneen vieminen sovitun alueen ulkopuolelle on kielletty.

11. TUPAKOIMINEN VESIJETISSÄ
Tupakoiminen vesijetissä on kielletty.

12. ALKOHOLI JA VESIJETTI
Vesijettiä ei luovuteta alkoholia nauttineelle. Jos vuokraaja ajaa vesijettiä alkoholin vaikutuksen alaisena ei vuokraaja ota vastuuta siitä johtuvista seuraamuksista tai vahingoista.